Što se tiče plana vježbanja, on je personaliziran i nema smisla da ja dijelim moj plan. Ako želite svoj (sami odredite broj dana u tjednu, broj tjedana za koliko ga …