NGÀY 2: BAO NHIỀU PHẦN TRĂM MỠ LÀ ĐỦ? Sau khi đã xác định được tỉ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể của bạn ở NGÀY 1, vậy thì ta nên giảm mỡ đến…