XIN ĐỪNG GIẢM MỠ !!!!! Mình biết, mục tiêu tập luyện của hầu hết mọi người đều hướng tới body thon gọn, giảm mỡ. Đúng, nhưng để có…