I’M SORRY!!!!! Trong thời gian vừa qua, Mình đã KHÔNG CÒN LÀ CHÍNH MÌNH NỮA RỒI 🙁 Tôi làm mất niềm tin của các ông quá… KHÔNG ĐƯỢC!!! Tôi sẽ …