Bee Bí Đao đo chỉ số cơ thể – HLV Ryan Long Fitness.