NGÀY 84 Chào mừng mọi người lại đến với một ngày mới. Và ngày hôm nay… Là ngày 84. Chúng ta đã đi được 84 ngày. 84 ngày thử thách. 84 ngày gian…