Hindi dapat maging hadlang ang edad sa pagnanais na magkaroon ng magandang pangangatawan.