Theo tôi gym không chỉ là 1 bộ môn mà là 1 phong cách sống. Ta luôn theo đuổi những tiêu chuẩn , một cuộc sống lành mạnh. Cuộc sống đó giúp ta thỏa mãn…