Buổi OFFLINE đã được diễn ra THÀNH CÔNG MỸ MÃN các bạn ạ Mình rất rất cám ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đến với buổi offline…